Çin'de Baryum Klorürün Gelecekteki Gelişim Eğilimi

Çin'de baryum klorür endüstrisinin gelecekteki gelişiminin genel düşüncesi, güvenli, verimli, temiz ve sürdürülebilir bir garanti sistemi oluşturmak, endüstriyel zinciri daha da genişletmek, yüksek sanayi yoğunluğunu gerçekleştirmek ve ölçeklerin rekabet avantajına tam anlam kazandırmak olmalıdır. .


Endüstrinin yoğunlaşmasını geliştirmek için, ölçeklendirmek için hızlandırın. Baryum klorür üretim işletmeleri, kaynakların özelliklerine ve piyasa dağılımına ve endüstriyel uygunluk derecesine, güçlü ittifaklar, birleşme ve satın almalara ve benzer şekilde, bölgeler arası oluşumuna uygun olarak mümkün olan en kısa zamanda bir ölçek avantajı oluşturmalıdırlar. büyük veya büyük şirketler grubunun, kaynakların tahsisini optimize etmek, endüstriyel yoğunlaşmayı iyileştirmek, uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmak için, trans-mülkiyet, sektörler arası ve hatta çok uluslu operasyonlar.


İkincisi, teknoloji içeriğini geliştirmeli ve endüstriyel iyileştirmeyi teşvik etmeliyiz. Baryum klorür üretimi, ürün kalitesini arttırmak için yeni teknolojiyi, yeni teknolojiyi, yeni yöntemleri ve yeni ekipmanı güçlendirmelidir. Enerji tasarrufu, teknoloji reformu ve yeniliği, ekipman güncellemesi ve yüksek teknoloji ürünü sindirim ve emilimin kullanılmasına dikkat edilmesi ve ekipman seviyesinin iyileştirilmesi için çaba gösterilmesi, böylece Çin'in baryum klorür ürünlerinin mekanizasyona, sürekli, otomasyona, işlevsel hale getirilmesine, profesyonel, modern gelişim yönü.


Üçüncüsü, yenilikçi çabaların geliştirilmesinin iyileştirilmesi için. Arıtma yönünde gelişmek. Baryum klorür uygulama kapsamını genişletmek, uygulama alanını genişletmek. Şu anda, Çin'in ürün kalitesi ve uluslararası muadilleri, hala belirli bir boşluk var. Bu nedenle, işletmeler arasında bilimsel araştırma ve geliştirme ortaklığını güçlendirmeli ve bilimsel ve teknolojik başarıların paylaşımını oluşturmalıyız. Kullanıcıların mevcut ve potansiyel ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için baryum klorür ürünlerinin geliştirilmesini hızlandırın, teknoloji içeriğini geliştirin, ürün kalitesini, sınıfını ve katma değerini artırın.


Dört, kurumsal sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek, ekolojik inşaat ve çevre koruma, temiz üretimin uygulanmasını güçlendirmek. Baryum klorürün temiz üretim teknolojisini kuvvetli bir şekilde geliştirip popüler hale getirmeli, ekolojik yapıyı ve çevre korumayı güçlendirmeli ve kapalı dolaşım sistemi yönüne doğru reformları yapmalıyız. “Kaynak-ürün-atık” doğrusal modelinden “kaynak-ürün-atık-yenilenebilir kaynaklar” döngüsü modeline, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için en az kaynak tüketimi ve çevresel maliyetler.

2013060910121991.jpg