Potasyum Nitratın Nitrat Topraktan Çıkarılması Yöntemi

Topraktan potasyum nitratın çıkarılmasındaki ana prensip, potasyum nitrat oluşturmak üzere topraktaki sodyum iyonlarını bitki külündeki potasyum iyonlarıyla değiştirmektir. Ek olarak, kül içindeki karbonat iyonları ve sülfat iyonları, zayıf çözünür bir tuz ve çökelti oluşturmak üzere topraktaki kalsiyum ve magnezyum iyonları ile birleştirilir ve böylece kalsiyum ve magnezyum gibi safsızlıklar giderilir. Ana reaksiyon
Ca (?)? + K? SO? = 2KNO? + CaSO? ↓
Ca (?)? + K-CO-= 2KNO? + CaCOs? ↓
Mg (NO?)? + K-CO-= 2KNO? + MgCO? ↓


Nitrat toprağının kendisi de potasyum nitrat içerir. Son olarak, çeşitli tuzların çözünürlüğündeki fark, sıcaklık ve konsantrasyonu kontrol etmek için kullanılır, böylece potasyum nitrat karışımdan kristalleşir.