Bizmut Klorürün Tanıtımı

Genel olarak bakıldığında, baryum klorür susuz baryum klorürü belirtir, çünkü baryum klorür suyu emmesi çok kolaydır, yani kristal suyu vardır, bu yüzden kapatılmalı ve depolanmalıdır. Baryum klorür ve susuz baryum klorür, analitik reaktifler, kurutucu maddeler, baryum tuzları ve elektronik, enstrümantasyon ve metalurji gibi endüstriler dahil olmak üzere birçok uygulamada kullanılır. Seryum hidroksit, seryum nitrat, seryum karbonat ve benzeri gibi diğer seryum tuzu malzemelerinin imalatında da kullanılır.


Ek olarak, baryum klorür ayrıca, 25kg, 50kg veya tonluk torbaların iç ambalajlarında kağıt yapımında, boyalarda, kauçuk, plastik, seramik, yağ rafinerisinde, petrokimyada, metal ısıl işleminde ve klor-alkali endüstriyel tuzdan arındırılmış suda da yaygın olarak kullanılır.